Inmetsel

Over verankeringen kunnen we heel kort zijn: dat wat nodig of wenselijk is wordt gemaakt. Bij het ontwerp hoeft normaal gesproken geen rekening gehouden te worden met de toe te passen verankering.

Meestal wordt het type en de uitvoering pas in overleg met de aannemer vastgesteld, omdat de toe te passen verankering meer wordt bepaald door de gekozen werkwijze tijdens de uitvoering dan door het ontwerp.

Volledigheidshalve geven we hier wel enkele voorbeelden van ankersystemen zoals die regelmatig voorkomen.

  • metselwerk met behulp van V-ankers
  •  V-Anker
  • lijmwerk met behulp van L-ankers

L-Anker

  • montage in metalstudwand met behulp van beugelankers

BA_MS

  • 2-schalig montagekozijn in bestaande wand

2-schaligLAT