--Hoofdprofielen
TwitterLinked
Hoofdprofielen 2020-02-13T09:12:12+00:00

Hoofdprofielen

Het meest toegepaste profiel is het Bsd profiel. Alle op deze website voorkomende kozijnvormen zijn niet alleen leverbaar in dit meest toegepaste profiel, maar ook in bijna alle andere genoemde, getoonde of denkbare profielvormen.
Door af te wijken van deze ‘standaard’-vorm kunnen totaal andere, soms verrassende, effecten worden bereikt.
Er hoeven niet altijd alleen technische eisen aan ten grondslag te liggen.
Hieronder staan enkele voorbeelden van zulke profielen.

24c

24b

24d

24e

24f

We kennen geen standaard muurdiktes, in de basis gaan we uit van wandomvattende kozijnen.
De profielbreedte wordt afgestemd op de dikte van de wand waarin het kozijn wordt geplaatst.

Onderstaand enkele veel gebruikte profielen met de links naar het detail in AutoCAD en PDF.

Bsd

download als:
pdf
dwg
dxf

Bsd-25

Bsd-25

download als:
pdf
dwg
dxf

Asd

Asd

download als:
pdf
dwg
dxf

Asd-25

Asd-25

download als:
pdf
dwg
dxf