120 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag – WBDBO 120

Stempel WBDBO 120
Zelfs voor 120 minuten brandwerendheid zijn 2-schalige montagekozijnen met houten deuren leverbaar. En nog steeds hoeven de kozijnen niet in het werk gevuld te worden. De 120 minuten brandwerende kozijnen worden geleverd voor 67 mm dikke deuren en kunnen zonder verdere voorzieningen in elke 120 minuten brandwerende wand worden geplaatst. In het kozijn worden af fabriek speciale brandwerende voorzieningen getroffen. Het uitgangspunt is en blijft dat alle systemen direct vanaf de vrachtwagen verwerkt kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aan de certificering te kunnen voldoen worden 120 minuten brandwerende systemen altijd als compleet systeem inclusief deur of glas geleverd. Vraag één van onze specialisten om aanvullende informatie, zij kunnen uw wensen snel en vakkundig op de haalbaarheid beoordelen.

Gegarandeerd 100% gecertificeerd