--Rookwering
TwitterLinked
Rookwering 2020-02-13T08:58:55+00:00

Rookwering

Rookontwikkeling door brand is vaak een grotere bedreiging voor mensen dan de brand zelf. Stempel WRD 30
De door rook veroorzaakte desoriëntatie verlengt de benodigde vluchttijd. In Nederland is de rookwerendheid van een deur-kozijnelement gekoppeld aan het behaalde brandwerende resultaat. In het bouwbesluit is vastgelegd dat de rookwerendheid van een deur-kozijnelement geacht wordt 3/2 x de brandwerendheid van het geteste element volgens NEN 6069 te zijn.

Er is discussie gaande of de minimum gestelde eisen in het bouwbesluit ten aanzien van rookwerendheid wel zo reëel zijn. In ons omringende landen zijn brandwerendheid en rookwerendheid twee aparte eigenschappen. In de toekomst zal de Europese norm de Nederlandse norm vervangen waarbij brandwerendheid en rookwerendheid apart zullen moeten worden bewezen.

Aangezien de rookwerendheid altijd een combinatie is van kozijn en deur hebben wij hiervoor nu al gezamenlijk met Reinaerdt deuren uit Haaksbergen oplossingen voor de EN 1634-3.