Hulpprofielen

Om een kozijn of pui in meerdere velden te verdelen zijn hulpprofielen nodig.
Deze tussenstijl- en/of kalfprofielen sluiten niet aan op de naastliggende wand en hoeven daarom dus qua dikte of breedte ook niet op die wanddikte te worden afgestemd. Boven- en/of zijlichtkozijnen en puien blijven hierdoor veel transparanter.

Van deze oplossing gaan we normaal gesproken uit, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat zware profielen in de volle diepte worden verlangd.
Ook tussenvormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de verticale stijlen worden op volle diepte gemaakt en de horizontale worden in de slanke vorm uitgevoerd.

Hulpprofielen worden qua vorm en uitvoering zoveel mogelijk afgestemd op de hoofdprofielen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van hulpprofielen en combinatiemogelijkheden, natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden.

K-StyleKEsdKsdKVsd